Kontaktujte nás: soleconix @ soleconix.cz

SOLECONIX, a.s.

partner po rozvoj turistického ruchu

Cílem akciové společnosti SOLECONIX je rozvíjet turistický ruch na jesenicku pomocí:

budování nové infrastruktury

  • pracujeme na vybudování sportovně rekreačních areálů
    Při tvorbě investičních záměrů klademe velký důraz na citlivé zakomponování jednotlivých prvků areálů do okolní přírody a krajiny. Veškeré provozní aktivity areálů jsou ve svém členění i v objemech navrženy tak, aby jak v zimním, tak i v letním provozu nedocházelo k narušení životního prostředí a k omezení ekosystémů CHKO Jeseníky. Areály přispějí k výraznému celoročnímu zvýšení zájmu o Jesenicko. Stěžejním přínosem bude bohatá a pestrá nabídka především sportovních a turistických aktivit, které umožní aktivní využívání volného času všem věkovým kategoriím obyvatel. Areály zároveň přispějí k dynamickému rozvoji pracovních možností a také k výrazně zvýšenému využívání nejrůznějších služeb, aktivit a infrastruktury, a to ať už stávajících nebo nově vybudovaných. 

podpory dalších zajímavých projektů v oblasti cestovního ruchu

vzdělávání zaměstnanců

realizace sportovních akcí a kurzů